Your local property network
contact@lotayaproperty.com

#ေစ်းတန္လံုးခ်င္းအေရာင္း

#ေစ်းတန္လံုးခ်င္းအေရာင္း

#ေစ်းတန္လံုးခ်င္းအေရာင္း
• ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
• ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္
• (၃၁)ရပ္ကြက္

-ဆရာစံလမ္းမေက်ာကပ္
-ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးတည့္ေပါက္
-ပင္လံုအိမ္ရာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
• (42'✖️66')
အိမ္အက်ယ္ (33'✖️44')
(2900 - Sqft)
• (၂) ထပ္ R.C.C (လူမေနရေသးေသာတိုက္သစ္)
• ႏွစ္(၆၀)ဂရမ္ (S.P ယူထားသည္။)
• Air-Con
• Double Master Bedroom (3)ခန္း
• Single Bedroom (1)ခန္း
• Maid room (1) ခန္း
(စုစုေပါင္းအိပ္ခန္း ၅ ခန္း)
• ဧည့္ခန္းက်ယ္
• ဘုရားခန္း
• ထမင္းစားခန္း
• မီိးဖိုခန္း
• စတိုးခန္း
• ေရွ႕ဝရမ္ဒါ (၂ )ခု
• ေရခ်ိဳးခန္း/သန္႔စင္ခန္း (၅) ခန္း
• Internet Line( Wi-Fi )
• Thailand Made ( Bathtub မ်ား ၊ ဘိုထိုင္မ်ား ၊ ေဘစင္မ်ား ၊ Rain Shower မ်ား ၊ Hand Shower မ်ား)
• အေပၚထပ္+ ေအာက္ထပ္ (ကၽြန္းပါေကး ေပါင္းသားမ်ားခင္းက်င္းထားပါသည္။)
• ေႂကြျပားမ်ား ခင္း/ကပ္ ထားသည္။
• ဆန္းသစ္လွပ ေခတ္မီိေသာမ်က္ႏွာၾကက္ဒီဇိုင္းမ်ား
• 15 KVA, Transformer (1) လံုးတပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း မီးအဝင္ (220) အျပည့္ရွိသည္။
• Pressure Pump
• Water Heater (100 Ltr ,Boiler Type)(Ariston , Made in Italy)
• Skynet (5) လံုး
• Generator Cable Line
• Overhead Fiber Water Tank (500 - Gallons)
• Underground Water Tank (1400 - Gallons)
(Compressor)
• Fire Alarm
• Fire Extinguisher & Fire Hose
• Emergency Lamp
( EPC မီိးပ်က္လွ်င္အလိုေလွ်ာက္လင္းသည္။)
• ေပ(၉၀) အကြာအေဝးမွ Remote Control ျဖင့္ ဖြင့္/ပိတ္ႏိုင္ၿပီ္း အိမ္ထဲမွလည္း (Push Button) ျဖင့္ ဖြင့္/ပိတ္ႏိုင္ေသာ Auto Gate ျခံတံခါး
• သံေခ်းမတက္ေသာဘလိတ္ဓါးဆူးႀကိဳး(၂) ထပ္ကာရံထားသည္။(၇-ႏွစ္အာမခံ)
• ျခံထဲတြင္ ကား (၃)စီိးခန္႔ရပ္နားႏိုင္သည္။
• ေနေရာင္ဒဏ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ေသာ UV ပါေသာခန္းဆီးလ္ိုက္ကာမ်ား
• ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ Premier Paint (အတြင္း+အျပင္) Weather Shield
• PVC Wallpaper မ်ား
• ေရ၊မီိးအလြန္ေကာင္းၿပီိး မီးလိုင္း ၊ ေရလိုင္းမ်ားအား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ၊ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းရလြယ္ကူေစေသာစနစ္မ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ထားပါသည္။
• မီိးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစရန္ (အေပၚထပ္+ေအာက္ထပ္) တို႔တြင္ Breaker မ်ားအား Lighting Line မ်ား ၊ Power Line မ်ား ၊ တျခားလိုင္းမ်ားသီိးသန္႔စီိခဲြၿပီိးတပ္ဆင္ထားသည္။
• လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစရန္ Earth ႀကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ထားပါသည္။
•• ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတြင္မီိးအာမခံထားရွိၿပီိးျဖစ္ပါသည္။

•• အသံုးျပဳတပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္းမ်ားအားလံုးသည္ အေရအေသြးျပည့္မီၿပီး (၁)ႏွစ္မွ(၆)ႏွစ္ထိ အာမခံပါရွိကာေကာင္းမြန္ေခတ္မီိေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
• အိမ္နံပါတ္ေရြးတတ္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ၊ (၁၁)မီိးၿငိမ္းေစေသာ ၊ေပါင္းျခင္း (၁၁)ပါ။

Location
---------
• ေရႊပင္လံု VIP အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
• ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ၊ ဆရာစံလမ္းမ ၊ပင္လံုလမ္းမႀကီး ႏွင့္သစၥာလမ္းတံတားတို႔ကိုအသံုးျပဳၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာသြား/လာႏိုင္ပါသည္။
• City Mart သို႔လမ္းေလွ်ာက္(၁)မိနစ္
• အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္႐ုပ္ရွင္ရံု(၅)ရံုပါေသာ စိန္ေဂဟာကုန္တိုက္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ (၁) မိနစ္
• Capital , AYA Bank,KBZ Bank , Yoma Bank ၊ ကုန္မ်ိဳးစံုအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္နီးကပ္ေသာေနရာ
• ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမရွိဘဲ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာေနရာ
• ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၏ အေကာင္းဆံုးေနရာထဲမွတစ္ခု...
_________________

သိန္း -(၃၅၅၀)- ညွိနွိုင္း;

More Images

အိမ္ရွာေနသူမ်ား (Property buyers)

အပတ္စဥ္အိမ္စာရင္းရယူႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါလင့္တြင္ မွတ္ပံုတင္ပါ။ (Register to receive weekly myanmar property update to your email.)

Register as buyer

အက်ိဳးေဆာင္/အိမ္ရွင္မ်ား
(Estate agents/Property owners)